Technogym, Dünya Ekonomik Forumu’nda Davos’taydı

Technogym Kurucusu ve CEO’su Nerio Alessandri, aynı zamanda Technogym Yönetim Kurulu Üyesi olan kızı Erica ile birlikte 21-24 Ocak tarihleri arasında Davos, İsviçre’de yapılacak olan Dünya Ekonomik Forumu‘na bir kez daha katıldı. Dünya Ekonomik Forumu, pozitif değişimi teşvik etmek amacıyla dünyanın önde gelen CEO’larını, devlet başkanları, politika belirleyicilerini, uzmanlarını, uluslararası organizasyonlarını, yenilik öncülerini ve sivil toplum temsilcilerini buluşturuyor.

Bu yıl bu liderler Uyumlu ve Sürdürülebilir Bir Dünya için Paydaşlar’a odaklandılar: paydaşlar kavramı, Dünya Ekonomik Forumu DNA’sının çekirdeğidir, çünkü hiçbir kurum, hiçbir işletme, hiçbir birey karmaşık ve birbirine bağlı bir dünyanın ekonomik, teknolojik, sosyal, çevresel ve kültürel zorluklarıyla tek başına başa çıkamaz. Ortaklık ve işbirliği, aşağıda belirtilenler gibi dünya ekonomik forumunun belirlediği temel zorluklara yönelik olarak gelecekteki anahtar kelimeler olacak: Ekonomi, Toplum, Ekoloji, Teknoloji, Sanayi ve Jeopolitik.

İçinde bolca tehdit ve fırsatı barındıran bu bağlamda, insanların sağlık ve sıhhatini güvence altına almak, hem kamuda hem de özel sektörde liderlerin öncelikleri arasında yer alacak. Günümüzde tüm kilit paydaşlar, sıhhatin herkes için sosyal bir fırsat, yani devletler için, sivil toplumun her unsurunda sağlığı teşvik eden kamu politikaları uygulayarak (örn. İnsan planlama girişimleri, eğitim, spor, vergi teşvikleri vs. alanında eylemler) sağlık hizmeti giderlerini azaltma fırsatı sunarken, şirketler için de, gerek yaşam kalitesi açısından çalışanlara, gerekse yaratıcılık ve artan verimlilik açısından şirketlere fayda sağlayacak kurumsal sağlık programları geliştirme fırsatı, ve en nihayetinde tüm vatandaşlar için, düzenli fiziksel aktivite sayesinde sağlıklarını ve günlük yaşam tarzlarını iyileştirme fırsatı olduğu konusunda hemfikir.

Dünya Ekonomik Forumu’nda Wellness

Nerio Alessandri, sağlık hizmeti sağlayıcıları, sigorta firmaları, fitness ve spor sektörü ve halk sağlığı sistemlerini içeren bağlı ekosistemler aracılığıyla sağlık alanında sağlıklı davranışları ve sürdürülebilirliği teşvik ederek, sağlığın ve sağlık bakımının geleceğini şekillendirmeyi amaçlayan bir çerçeve program olan Sağlık ve Sağlık Bakımı girişiminde rol oynayan ana liderlerden biri oldu.

Erica Alessandri sosyal olarak canlı ve sağlıklı toplumlar yaratmayı başarmak için şehirlerin gelişiminde kamu-özel sektör işbirliğini (okullar, işyerleri, açık hava alanları, kültürel kurumlar, hastaneler ve tıp sektörü) teşvik etmeyi amaçlayan “Sağlıklı Şehir ve Toplum Gerekliliği” oturumu kapsamında düşüncelerini açıkladı. Technogym’in İtalya’nın Romagna bölgesinde dünyanın ilk wellness bölgesini yaratmaya yönelik sosyal girişimi olan Wellness Vadisi, 70’den fazla yerel paydaşın farklı düzeylerde sağlık ve sıhhati geliştirmek için hizmet ve girişimler oluşturmak üzere işbirliği yaptığı önemli bir referans olarak sunuldu.

Dünya Ekonomik Forumu 2019’da Technogym

2019’da liderler, global karar mercilerine geçmişte uluslararası işbirliğini desteklemiş olan sistemleri, bir yanda karmaşıklık ve kararsızlığın, diğer yanda insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir hız ve ölçekte yenilik yaratabilen ileri teknolojilerin hakimiyeti altında olan günümüz senaryosuna adapte ederek yenileme çağrısının yapılacağı Küreselleşme 4.0: Dördüncü Endüstri Devrimi Çağında Global bir Mimariyi Şekillendirme temasına odaklandı. İçinde bolca tehdit ve fırsatı barındıran bu bağlamda, insanların sağlık ve wellness durumlarını güvence altına almak, hem kamuda hem de özel sektörde liderlerin öncelikleri arasında yer aldı.

Nerio Alessandri, özellikle wellness’ı sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği teşvik etmede merkezi itici güç olarak takdim etti. Bulaşıcı olmayan hastalıkların ve sağlıksız yaşam tarzlarının yükselişte olduğu bir dünyada, wellness bu olumsuz eğilimi durdurma ve insanların yaşam kalitesini arttırmada hayati önem taşımaktadır. Günümüzde wellness herkes için sosyal bir fırsat, yani devletler için, sivil toplumun her unsurunda sağlığı teşvik eden kamu politikaları uygulayarak (örn. İnsan planlama girişimleri, eğitim, spor, vergi teşvikleri vs. alanında eylemler) sağlık hizmeti giderlerini azaltma fırsatı sunarken, şirketler için de, gerek yaşam kalitesi açısından çalışanlara, gerekse yaratıcılık ve artan verimlilik açısından şirketlere fayda sağlayacak kurumsal wellness programları geliştirme fırsatı ve en nihayetinde, tüm vatandaşlar için, düzenli fiziksel aktivite sayesinde sağlıklarını ve günlük yaşam tarzlarını iyileştirme fırsatı olarak görülmelidir.