Ödeme:

www.avv.com.tr de, alıcı sitede bulunan tüm ürünleri sunulan şartlar kapsamında kredi kartı ile satın alabilir. Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmış ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Teslimat Prosedürü:

Teslimat: Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo Şirketine verilir veya Satıcı kendisi nakliye masraflarını karşılayarak Alıcının adresine satın alınan ürünü teslim eder.Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren, ürünün stokta olması durumunda min 2, maksimum 14 iş günüdür. Alıcıya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir. Satın alınan ürünün stokta olmaması durumunda, alıcıdan yazılı onay alınarak alıcıya özel sipariş verilir ve satın alınan ürün alıcıya 8 hafta içerisinde teslim edilir.

Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine info@avv.com.tr e-mail adresine derhal bildirilmelidir.

Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

İade Şartları: Alıcı, www.avv.com.tr üzerinden satın aldığı ürünü kutusu açılmamış ve kullanılmamış olması durumunda 14 iş günü içersinde, kargo ücreti Alıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edebilir.

Esentepe Mah. Şehit Üsteğmen Mehmet Gönenç Sok. No. 9/3 Şişli / İstanbul adresinde mukim AVV Spor Malzemeleri ve Hizmetleri İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi (“AVV”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’a (“Kanun”) uygun kalmak kaydıyla;

Ad, ikinci ad, soyadı, uyruk, Yabancı Kimlik numarası, T.C. Kimlik No/ Vergi Kimlik No, sabit telefon, cep telefonu, e-posta adresi, web sitesi log kayıtları, şirket/ işyeri adresi tipindeki kişisel verileriniz;

 • Sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • İnternet ağ ortamının güven içerisinde sağlanabilmesi,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak,
 • Web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan satın alma yapan kullanıcıları tanıyabilmek ve potansiyel üye çevresi analizinde kullanabilmek,
 • Ürün ve kampanyalarla ilgili üyelerimizi SMS, e-posta veya çağrı aracılığıyla bilgilendirmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili kullanıcılar ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek
 • Sizlere sözleşme konusu hizmetin sunulması,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, araştırma yapılabilmesi,
 • AVV tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 • AVV’nin ve AVV ile iş ve işbirliği ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • AVV’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyetlerinizi ve önerilerinizi değerlendirebilmek ve uygulanması,
 • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi, kimliğinizi teyit edilebilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, yine yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla; AVV tarafından sağlanan hizmet ve AVV’nin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, AVV birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda tarafınıza ait ad, ikinci ad, soyadı, uyruk, yabancı kimlik numarası, T.C. Kimlik No/ Vergi Kimlik No, sabit telefon, cep telefonu, e-posta adresi, web sitesi log kayıtları, şirket/ işyeri adresi tipindeki kişisel verileriniz; Kanun’un 5/1 ve 5/2-a-c-f bentlerinde belirtilen açık rızanın varlığı, diğer kanunlarda öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmekte ve 3. kişi hizmet sağlayıcılarına, AVV yetkililerine, şirket hissedarlarına ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, anlaşmalı kurumlara, anlaşmalı olduğumuz araştırma, tanıtım, insan kaynakları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçiler, gibi danışmanlık alınan üçüncü kişilere ve şirketlere aynı hukuki sebeplere dayalı olarak aktarılmaktadır.

Dilediğiniz zaman AVV’ye başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak AVV’ye iletebilir, detaylı bilgi almak için AVV’nin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı;

 1. Taleplerinizi açıkça belirtecek şekilde ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Esentepe Mah. Şehit Üsteğmen Mehmet Gönenç Sok. No. 9/3 Şişli / İstanbul” adresine iletilmesi,
 2. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizi, güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı ya da tarafınızca AVV’ye daha önce bildirilen ve AVV’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [*] adresine iletilmesi,

yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular AVV tarafından reddedilecektir.

AVV’nin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

AVV Spor Malzemeleri ve Hizmetleri

İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi