E-TİCARET HİZMETLERİ KAPSAMINDA

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

“Avv Spor Malzemeleri Ve Hizmetleri İthalat İhracat Ve Ticaret A.Ş. E-Ticaret Hizmetlerine İlişkin Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni”ni okuduğumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verilerimin AVV Spor Malzemeleri ve Hizmetleri İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi (“AVV”) tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Aydınlatma Metninde belirtilen AVV’nin yaratacağı internet ağı ortamının güven içerisinde sağlanabilmesi, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, araştırma yapılabilmesi, AVV’nin ve AVV ile iş ve işbirliği ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve sözleşme konusu hizmetin sunulması ve mesleki faaliyetlere yönelik katma değer sağlanması gibi amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dâhilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına ve AVV ile 3. kişi hizmet sağlayıcılarına, AVV yetkililerine, şirket hissedarlarına ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, AVV iş ortaklarına, anlaşmalı kurumlara, AVV’nin anlaşmalı olduğu araştırma, tanıtım, insan kaynakları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçiler, gibi danışmanlık alınan üçüncü kişilere ve şirketlere aktarılacağına yönelik bilgilendirildiğimi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim.

Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla, ad, ikinci ad, soyadı, uyruk, Yabancı Kimlik numarası, T.C. Kimlik No/ Vergi Kimlik No, sabit telefon, cep telefonu, e-posta adresi, web sitesi log kayıtları, şirket/ işyeri adresi tipindeki kişisel verilerimin tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına ve aktarılmasına AÇIK RIZA gösterdiğimi; uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik/müşteri bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için AVV tarafından, tarafıma SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta / mail, her türlü özel-genel ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermeleri için açıkça izin ve onay veriyorum.

 

Adı: